Krzysztof Piotr Łabenda

PRZEWODNIK PO DOBRYCH PRAKTYKACH W ZAKRESIE EDUKACJI FINANSOWEJ I POMOCY DLA OSÓB NADMIERNIE ZADŁUŻONYCH

Okładka
Broszura wydana nakładem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i sfinansowana ze środków Unii Europejskiej o raz UOKiK.
Omawia się w niej pokrótce zagadnienie wykluczenia finansowego i ubóstwa oraz nadmiernego zadłużenia.
Prezentowane są regulacje mające zapobiegać tym negatywnym zjawiskom, a szczególnie to dotyczące upadłości konsumenckiej, jakie obowiązują w Austrii, Belgii, Finlandii

Język: pl

Ilość stron: 55

Wydawca: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Format książki

papier ( 9788392490616 )