Krzysztof Piotr Łabenda

KARTY PŁATNICZE W OBIEGU GOTÓWKOWYM I BEZGOTÓWKOWYM.

Okładka
Książka napisana wespół z prof. dr hab. Danutą Tobolską - Lamenta.
Autorzy postawili sobie za cel ukazanie rozwoju rynku bankowych kart płatniczych oraz wskazanie perspektyw jego rozwoju.
Książka jest formą poradnika przeznaczonego dla konsumentów, użytkowników kart, informującego o rodzajach tego typu instrumentów płatniczych, dającego wskazówki jak dokonywać w tym względzie trafnych wyborów.

Język: pl

Ilość stron: 132

Wydawca: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Format książki

papier ( 9788391327425 )