Krzysztof Piotr Łabenda

DOBRA PRAKTYKA DZIAŁANIA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

Okładka
Książka ukazała się w jubileuszowym, dziesiątym roku funkcjonowania systemu SKOK w Polsce i jest przeznaczona dla pracowników kas, a w szczególności dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie kasami.
W publikacji omówione są podstawowe problemy funkcjonowania SKOK, ze szczególnym uwzględnieniem zadań o istotnym znaczeniu praktycznym, a także tych, które - ze względu na swój złożony charakter - mogą w praktyce powodować trudności interpretacyjne.
Czytelnik odnajdzie tu zasady i regulacje, które każda SKOK może przystosować do swoich potrzeb

Język: pl

Wydawca: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych

Format książki

papier ( 8391658929 )