Krzysztof Piotr Łabenda

ABY KONTRAHENT ZAPŁACIŁ

Okładka
Książka prezentuje, co zaznaczono w podtytule, formy płatności i sposoby ich zabezpieczania w obrocie krajowym.
Z noty wydawcy:
Porządek rynkowy daje kontrahentom dużą swobodę w kształtowaniu formy wzajemnych rozliczeń. Ramy dla tej swobody tworzy oczywiście prawo. Prawo porządku rynkowego jest na tyle liberalne, że zasadnicze rozstrzygnięcia zależą tylko od woli stron.
Mówiąc najogólniej rozliczenie może przybrać postać zapłaty gotówką lub przelewu należności z konta na konto. Zapłatę gotówką można stosować w transakcjach o niewielkiej wartości - gotówkę trzeba przecież policzyć, posortować, odpowiednio przechowywać. Wbrew pozorom rozliczenia gotówkowe nie sprzyjają również nawiązywaniu trwałych więzi współpracy i zaufania między partnerami i stanowią margines życia gospodarczego. Książka traktuje więc głównie o rozliczeniach bezgotówkowych. Autor starał się w niej reprezentować punkt widzenia wierzyciela. Wszędzie, gdzie to było możliwe, znalazły się uwagi o różnym,, w zależności od zastosowanej formy płatności, ryzyku nieotrzymania przez wierzyciela należności.

Ilość stron: 126